Visie & missie

Waar staan wij voor?
De kleine Nicolaas (DKN) is e
en school waar  leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers, die kritisch nadenken over de keuzes die ze kunnen maken en de gevolgen daarvan voor zichzelf en de ander. Vanuit vertrouwen en met duidelijke  en hoge verwachtingen bieden wij kwalitatief goed onderwijs. De leerlingen ontwikkelen  een houding en  vaardigheden die hen in staat stellen flexibel en veerkrachtig  te zijn. Daarnaast houden we in de gaten dat kinderen authentiek kunnen zijn en eigen keuzes kunnen en durven te maken. Op DKN besteden wij veel aandacht aan een duurzame omgang met de omgeving. In de stedelijke omgeving van Amsterdam creëren wij kansen voor kinderen om de natuur te ontdekken en te onderzoeken. Binnen ons gebouw, rondom de school en in de stad. De aandacht voor duurzaamheid gaat ook over het omgaan met elkaar.

 

Waar gaan wij voor?

Groei is het centrale thema komende jaren. Groei in kwaliteit, omvang en de groei die onze leerlingen doormaken. De kleine Nicolaas is op alle fronten in ontwikkeling. Met doorgaande leerlijnen voor alle vak- en vormingsgebieden en met een verrijkt aanbod voor kinderen die daar behoefte aan hebben, verzorgen wij onderwijs dat kinderen de kans biedt zich te ontwikkelen tot kritische wereldburgers. Leerlingen leren in een eigen(leeftijdsgebonden) groep én in gemixte groepen, met een vaste leerkracht en daarnaast vakspecialisten. Zij leren natuurlijk in het schoolgebouw, maar ook in de stad eromheen.

Over vier jaar is duurzaamheid in zijn breedste zin een vaste waarde in ons onderwijs. Onze visie op onderwijs laten wij ook terugkomen in de eisen die wij stellen aan de inrichting van ons nieuwe, duurzame, schoolgebouw dat wij binnen enkele jaren zullen betrekken. Hoe wij dit precies doen kunt u teruglezen in ons schoolplan en in de jaarplannen.