Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in Nederland van kracht. Volgens deze wet hebben alle kinderen recht op een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.

 

Iedere school is verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs aan elke leerling die zich aanmeldt. Als blijkt dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, kijkt een school eerst wat zij zelf voor de leerling kan betekenen. Op het moment dat  wij een leerling niet de noodzakelijke ondersteuning kunnen bieden, gaat wij - samen met het schoolbestuur Openbaar Onderwijs aan de Amstel - op zoek naar een school die dat wel kan. Bijvoorbeeld een andere school die onder hetzelfde schoolbestuur valt of een andere school in dezelfde wijk. Schoolbesturen hebben de plicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden.

 

In dit filmpje uitleg op welke manier het bestuur Openbaar Onderwijs Aan de Amstel waar De kleine Nicolaas onder valt passend onderwijs vorm geeft.