Aanmelden >4 jaar

Aanmeldingsprocedure bij zij-instroom

 

Indien uw kind al vier jaar is en u interesse heeft in onze school, verzoeken wij u het onderstaande formulier in te vullen. Dit om aanmelding op volgorde van binnenkomst in behandeling te kunnen nemen. Deze verzoeken worden altijd door de intern begeleider in behandeling genomen.

 

De intern begeleider laat ouders via mail of telefonisch of wij plek hebben in de desbetreffende groep. Omwille van bijvoorbeeld verhuizingen kan de situatie in een klas per dag veranderen. Wij werken niet met een wachtlijst.

 

Op het moment dat ouders contact zoeken met ons en er is geen plek op dat moment, dan wordt geadviseerd om bij blijvende interesse op een later moment opnieuw contact op te nemen.

 

Indien er plaats is in de groep wordt aan ouders gevraagd het aanmeldformulier in te vullen, dit krijgt u via mail toegestuurd. Wanneer deze is ingevuld en teruggestuurd start de officiële aanmeldprocedure.

 

Er wordt een gesprek met de ouders ingepland. Het doel is dat ouders meer over hun zoon of dochter kunnen vertellen en de reden voor de schoolwissel kunnen toelichten. De intern begeleider vertelt dan ook meer over het aanbod en werking van De kleine Nicolaas. 

 

Vervolgens neemt de intern begeleider contact op met de huidige school om informatie op te vragen over de leerling. Indien er sprake is van extra ondersteuning moet De kleine Nicolaas onderzoeken of wij deze hulp kunnen bieden. 

 

Wanneer alle informatie is ontvangen en de leerling plaatsbaar is, wordt door intern begeleider met de ouders afgestemd wat de gewenste startdatum is. 

Interesseformulier

Invoer:

Voorna(a)m(en)
Roepnaam *
Achternaam *
Geboortedatum *
 
Jongen/Meisje *
Straat en huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *

Ouder / Verzorger 1e contactpersoon

Voornaam *
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mail adres *

Heeft u reeds een of meerdere kinderen op onze school ingeschreven? Zo ja:

Naam / Namen

Zijn er bijzonderheden of opmerkingen die voor ons nu al van belang zijn:

Bijzonderheden
* Verplichte velden